Struktura egzaminu

Struktura państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

Struktura państwowego egzaminu.

Strukturę egzaminu określają §14. oraz § 17. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.02.2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 pozycja 405)

 

Struktura państwowego egzaminu (część pisemna)

 1. w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:

 

– na poziomie A1 trwa nie dłużej niż 120 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i umiejętności pisania;

– na poziomie A2 trwa nie dłużej niż 160 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych i umiejętności pisania;

– na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania;

– na poziomie B2 trwa nie dłużej niż 250 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania;

– na poziomie C1 trwa nie dłużej niż 250 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania;
– na poziomie C2 trwa nie dłużej niż 290 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej  i umiejętności pisania.

 1. w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

– na poziomie A1 trwa nie dłużej niż 120 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i  umiejętności pisania;

– na poziomie A2 trwa nie dłużej niż 160 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych i umiejętności pisania;

– na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych i umiejętności pisania;

– na poziomie B2 trwa nie dłużej niż 250 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania.

Czas trwania części pisemnej na poszczególnych poziomach (zarówno w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, jak i w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży) oraz kolejność zdawania poszczególnych modułów przedstawia poniższa tabela:

 

A1 A2 B1 B2, C1, C2
rozumienie ze słuchu 20 min 25 min 25 min 30 min
rozumienie tekstów pisanych 30 min 45 min 45 min 60 min
poprawność gramatyczna 45 min 60 min
umiejętność pisania 40 min 45 min 75 min 90 min
RAZEM 90 min 115 min 190 min 240 min

Po każdej części egzaminu pisemnego przewidziana jest około 10-15-minutowa przerwa.

 

Struktura państwowego egzaminu (część ustna)

 1. Zdający losuje zestaw pytań (jeden z trzech leżących na stole).
 2. Każdy zestaw egzaminacyjny części ustnej zawiera materiały dla zdającego i

materiały dla komisji egzaminacyjnej.

 1. Zdający wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer wylosowanego zestawu na okładce części MÓWIENIE.
 2. Zdający przygotowuje się do egzaminu przy specjalnie do tego wyznaczonym stoliku. Czas trwania części ustnej jest zróżnicowany w zależności od poziomu:

– w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:

A1, A2 do 10 minut + przygotowanie

B1, B2 do 15 minut + przygotowanie

C1 do 20 minut + przygotowanie

C2 do 30 minut + przygotowanie

– w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

A1, A2 do 10 minut + przygotowanie

B1, B2 do 15 minut + przygotowanie

 1. Wypowiedź przed komisją egzaminacyjną rozpoczyna się „rozgrzewką”, która nie jest oceniana.

Gdzie można stać na kurs w Inozemna Mowa

ŁuckRówneLwówKijówOdessaTarnopolIwano-FrankowskChmielnickiCzerniowceŻytomierzPołtawaWinnicaCharków,

DniproZaporożeChersonMikołajówKropiwnicki, Krzywy Róg, Mariupol

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

  [:pl]

  [:ua]

  [:ru]

  [:en]