Studia w Polsce dla Ukraińców

Studia w Polsce dla Ukraińców

Studia w Polsce

Inozemna Mowa oferuje pomoc w dostaniu się na studia na polskie uczelnie. Na wszystkie wyższe uczelnie w Polsce (ponad 400), na wszystkie kierunki!

Oferujemy również pomoc w zakresie rekrutacji do liceów i techników na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od statusu własnościowego uczelni.

 

Jak zgłosić się na studia za naszym pośrednictwem

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących podjęcia studiów na polskich uczelniach i studiowania w Polsce lub konsultacji kliknij przycisk «Bezpłatna konsultacja» lub «Skontaktuj się z nami» w prawym górnym rogu strony.

 

Jak działamy

Po dokonaniu przez Ciebie zamówienia konsultacji nasi fachowcy skontaktują się z Tobą i pomogą w wyborze uczelni zgodnie z właściwym kierunkiem, potrzebami, możliwościami oraz życzeniami kandydatów i ich rodziców.

 

Podchodzimy do każdego kandydata na studia indywidualnie z uwzględnieniem życzeń i możliwości. Pomagamy w wyborze kierunku studiów i uczelni wyższej.

 

Co bierzemy pod uwagę przy wyborze uczelni

Podczas wyboru uczelni należy wziąć pod uwagę różne kryteria. Podstawowymi kryteriami są:

1) jaka jest uczelnia – publiczna czy prywatna;

2) pozycja uczelni w rankingu najlepszych uniwersytetów w Polsce.

 

Gdzie studiują nasi absolwenci

Nasi absolwenci studiują w czołowej dziesiątce 100 najlepszych uczelni w Polsce. To dostępne także dla Ciebie! Bądź z nami! Zostaw zgłoszenie na studia w Polsce! Zadzwoń do nas pod numer  +38 (050) 227-83-76  lub zapisz się na konsultację (jak opisano powyżej).

 

Dlaczego Polska

W ostatnich latach w systemie szkolnictwa w Polsce dokonano kilku znaczących zmian, prowadzących do poprawy jej jakości. Dla młodzieży z Ukrainy atrakcyjną jest przede wszystkim wysoka jakość kształcenia, której cena ostatnio się obniża. Ten fakt czyni go bardziej dostępnym dla większości młodych Ukraińców. Drzwi do niegdyś prestiżowych i drogich polskich uczelni coraz szerzej się otwierają dla zdolnych i pracowitych, lecz nie tak bardzo zamożnych młodych ludzi.

 

Poza tym, system szkolnictwa wyższego w Polsce jest dość elastyczny. Studia licencjackie lub inżynierskie trwają 3 – 3,5 lat. Nauka na studiach magisterskich w Polsce trwa 2 – 2,5 lat. Właśnie taka sytuacja pozwala na lepsze planowanie i łatwiejsze zmienianie kierunku lub poszerzenie zasięgu geograficznego własnego wykształcenia wyższego. Rozpoczynając studia na jednym uniwersytecie w Polsce, stopień magistra można zdobyć na innym, bardziej prestiżowym.

 

O bezpłatnych studiach w Polsce

Nauka w szkole średniej lub zawodowej (licea i technika),czyli nauka po ukończeniu 9 klasy, w Polsce jest bezpłatna nawet dla obcokrajowców. Wydatki, które mogą być poniesione przez rodziców są związane z pokryciem kosztów zamieszkania, wyżywienia, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki nad dzieckiem podczas nauki w liceum lub technikum.

 

Jeśli chodzi o wyższe uczelnie, to bezpłatne studiowanie w Polsce dla Ukraińców też jest całkiem możliwe. Istnieje trzy możliwości:

 

1) Jesteś posiadaczem Karty Polaka і masz prawo podjąć studia na uczelni publicznej na tych samych zasadach jak obywatele Polski, czyli podjąć bezpłatne studia z wypłacanym stypendium;

 

2) Jesteś zdolną i ambitną osobą і chcesz spróbować swoich sił w konkursie na bezpłatne studia dla obcokrajowców, opłacanych przez uczelnię lub dofinansowane z programów, w których uczestniczy uczelnia;

 

3) Uczestniczysz w konkursie na stypendium rządu Rzeczypospolitej Polskiej, po pomyślnym zdaniu egzaminów masz możliwość bezpłatnie studiować w jednej z polskich wyższych uczelni publicznych. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie osób, posiadających polskie pochodzenie.

 

 

Uczelnie wyższe

Uniwersytet Jagielloński

KRAKÓW, POLSKA

Uniwersytet Jagielloński — uczelnia w Krakowie, najstarsza i największa w Polsce, jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie.

Uniwersytet został założony w 1364 roku i jest nieodłączną częścią życia Krakowa w ciągu prawie 650 lat. Jak i w XV wieku, kiedy około 44% studiujących pochodziło z zagranicy, dziś uniwersytet przyciąga dużo zagranicznych studentów dzięki różnorodnym oferowanym kierunkom studiów i kursom oraz połączeniu zabytkowych gmachów uniwersyteckich z nowoczesnym kampusem.

Uniwersytet Jagielloński prowadzi studia na trzech stopniach (licencjackim, magisterskim і doktoranckim) zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego. Studia prowadzone są na 111 kierunkach і specjalnościach w języku polskim oraz na kilku kierunkach w języku angielskim.

Na wszystkich kierunkach і specjalnościach wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów, pozwalający na nieprzerywany proces studiowania na Uniwersytecie połączony ze studiowaniem na innych europejskich uczelniach.

Uczelnia liczy prawie 46 000 studentów, zatrudnia 3657 nauczycieli akademickich i około 500 profesorów, zajmując w ostatnich latach czołowe pozycje w różnych rankingach najlepszych uniwersytetów w Polsce. Stopnie naukowe i dyplomy absolwentów Uniwersytetu uznawane są na całym świecie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Uniwersytet Warszawski

WARSZAWA, POLSKA

Uniwersytet Warszawski założony w 1816 roku, jest największym i jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Zalety Uniwersytetu – to przede wszystkim wysoki poziom wykładowców i studentów, którzy osiągają sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Studia na Uniwersytecie ściśle związane z praktykami badawczymi, a w licznych dziedzinach nauki Uniwersytet posiada potężną bazę naukowo-badawczą. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata, Uniwersytet ciągle się rozwija i współpracuje z czołowymi naukowymi i badawczymi uniwersyteckimi ośrodkami na świecie.

Opłata roczna za studia: 2000€ – 5200€

Popularne kierunki studiów/specjalności: Nauki humanistyczne, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Informatyka i Mechanika.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej 350 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKÓW, POLSKA

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została założona 27 stycznia 2000 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Akademia uzyskała uprawnienia szkoły wyższej oraz została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych. Krakowska Akademia pod względem liczby studentów (17 tysięcy) jest największą uczelnią w województwie małopolskim oraz drugą w Polsce, a jej kadra profesorska liczy 1100 osób.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej 400 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Politechnika Łódzka

ŁÓDŹ, POLSKA

Politechnika Łódzka została założona w 1945 roku (3 wydziały – Mechaniczny, Elektryczny, Chemiczny). Wraz z rozwojem miasta i powstawaniem nowych fabryk, liczba wydziałów wzrosła od 3 do 9. Obecnie Politechnika liczy 9 wydziałów, złożonych z 70 katedr i kształci studentów na 120 kierunkach.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Politechnika Lubelska

LUBLIN, POLSKA

Politechnika Lubelska – jeden z pięciu publicznych uczelni lubelskich, jednak to jedyna uczelnia o profilu technicznym. Atrakcyjność Politechniki to przede wszystkim wysoki poziom i nowoczesna oferta kształcenia. Politechnika Lubelska oferuje studia pierwszego stopnia na poziomie licencjackim oraz na poziomie inżyniera, magistra, doktora. Większość kierunków kształcenia Uniwersytetu uzyskały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Społeczna Akademia Nauk

WARSZAWA, POLSKA

Społeczna Akademia Nauk istnieje już 18 lat, co roku zdobywając kolejne nagrody. Czołowe miejsca Akademii w rankingach polskich uczelni mówią same za siebie – są potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia i wzrastających pozycji uczelni w kraju.

Niezmienna pozycja lidera w rankingach, lokalizacja w centrum Warszawy, ścisła współpraca z Clark University, dzięki której studenci mają możliwość zdobycia amerykańskiego dyplomu Master wraz z polskim dyplomem, a nawet wyjazdu na studia lub staże do USA – to tylko jedna w wielu zalet Społecznej Akademii Nauk.

Opłata roczna za studia: 940€ – 1807€

Popularne kierunki studiów/specjalności: Turystyka; Filologia angielska; Film i sztuki audiowizualne; Architektura i urbanistyka; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Kosmetologia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

WARSZAWA, POLSKA

Akademia Finansów i Biznesu Vistula według wielu kryteriów jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce.

Akademia powstała w roku 1996 jako Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, w 2014 roku została przekształcona w Akademię Vistula.

Ta uczelnia jest dumna z nawiązania ścisłej współpracy ze studentami, przybywającymi z ponad 26 krajów na czterech kontynentach.

W rankingu tygodnika «Wprost» w 2011 roku Akademia zajęła poczesne 8 miejsce i stała jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Akademia uzyskała również tytuł Ambasadora Polskiej Nauki oraz prestiżowy certyfikat Uczelnia Liderów za kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają najnowszą wiedzę i sprostają wymaganiom pracodawców zarówno na lokalnym jak i międzynarodowym runku pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

WARSZAWA, POLSKA

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni w Warszawie, oferująca atrakcyjne kierunki studiów, praktyki i studia podyplomowe. Kadra naukowa Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie to wybitni profesorzy, wykwalifikowani specjaliści w wielu dziedzinach naukowych, znani fachowcy i liderzy światowego biznesu. Kadra naukowo-dydaktyczna jest dumą uczelni. W Uniwersytecie panuje atmosfera harmonijnego połączenia młodości z doświadczeniem. Do dyspozycji studenci mają przestronne sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, nowoczesne wyposażenie techniczne, dużą bibliotekę, kawiarnię. Przy uczelni działa Studium Języków Obcych, prowadzące na wysokim poziomie naukę angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego języków.

Opłata roczna za studia: 800€ – 1000€

Popularne kierunki studiów/specjalności: Turystyka i rekreacja; Ekonomia; Ratownictwo medyczne; Pedagogika.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDZIAŁACH

Zapisz się na dodatkową konsultację lub zamów bezpłatny kontakt zwrotny!

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

    [:pl]

    [:ua]

    [:ru]

    [:en]