Centrum nauczania i certyfikacji języka polskiego Inozemna Mowa

Centrum nauczania i certyfikacji języka polskiego Inozemna Mowa

Egzaminy państwowe z języka polskiego

 Wing Pro Crack

Po raz pierwszy państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Polsce i zagranicą zostały przeprowadzone w 2004 roku. Dało to możliwość wszystkim uczącym się języka polskiego poświadczyć znajomość języka polskiego oraz przystępując do państwowego egzaminu uzyskać międzynarodowy certyfikat. W 2008 roku ALTE (The Association of Language Testers in Europe) potwierdziła zgodność państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy.

 

Historia powstania Centrum

Następnie, w maju 2011 roku powstał Centrum Inozemna Mowa. Centrum został założony przy wsparciu ówczesnego Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Tomasza Janika. Wszyscy nasi pierwsi absolwenci zdali państwowy egzamin!

 

Głównym zadaniem Centrum jest wprowadzenie międzynarodowych standardów nauczania i poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego, ponieważ liczba chętnych do nauki języka i uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego według klasyfikacji przyjętej przez Radę Europy, ciągle wzrasta.

 

Nasze osiągnięcia i podziękowania od partnerów

Od 2011 roku do końca 2015 roku w Centrum Inozemna Mowa corocznie odbywały się 2 egzaminy przeprowadzone przez polską Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Liczba zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu ciągle wzrastała, w jednym egzaminie uczestniczyło setki osób.

 

Wśród zdających egzamin w Łucku byli mieszkańcy Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych krajów sąsiednich. W tym okresie Inozemna Mowa otrzymała podziękowania od kierownictwa polskiej Państwowej Komisji, w tym na ręce Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, za wysoką ocenę pracy Centrum Inozemna Mowa w zakresie nauczania języka polskiego i organizację państwowych egzaminów certyfikatowych.

 

Działalność po reformie systemu dotyczącego certyfikacji języka polskiego

W 2016 roku nastąpiła zmiana przepisów prawnych dotyczących certyfikacji języka polskiego jako obcego. Miała ona na celu dostosowanie standardów przeprowadzenia egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego do międzynarodowych standardów. Według nowych przepisów, wyłączność przeprowadzenia egzaminu mają tylko certyfikowane ośrodki.

 

Pierwszy zagraniczny ośrodek, który zdobył licencję Ministerstwa Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej

 

W 2017 roku Centrum Inozemna Mowa został pierwszym zagranicznych ośrodkiem, który zdobył licencję egzaminatora na państwowych egzaminach certyfikatowych poza granicami Polski. Pierwszy egzamin według nowych zasad odbył się w Centrum Inozemna Mowa w Łucku w dniach 10-11 czerwca 2017 roku. Centrum Certyfikacji Inozemna Mowa uzyskał pozytywną ocenę audytu z przeprowadzenia już pierwszego egzaminu według nowych zasad.

 

Aktualny zakres działalności Centrum Inozemna Mowa

Centrum oferuje:

 • Obecnie Inozemna Mowa jest jedną z najlepszych szkół językowych na Ukrainie, zajmująca się profesjonalnym nauczaniem języka polskiego na wszystkich poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Publiczna umowa o świadczenie usług edukacyjnych.
 • Pomoc w zakresie podjęcia studiów na polskich uniwersytetach, w dowolnej państwowej lub prywatnej uczelni wyższej z listy stu najlepszych polskich uczelni. Pomoc w wyborze szkoły zawodowej (po ukończeniu 9 klas) lub uczelni wyższej (po ukończeniu 11 klas), sporządzeniu wszystkich dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.
 • Przygotowanie do rozmowy w sprawie przyznania Karty Polaka (nauczanie języka i pomoc w sporządzeniu i poszukiwaniu dokumentów).

Jako Centrum Certyfikacji organizujemy egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach znajomości języka: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 

 

Geografia naszej działalności

Łuck, Równe, Lwów, Kijów, Odessa, Tarnopol,
Iwano-Frankowsk, Chmielnicki, Czerniowce,
Żytomierz, Połtawa, Winnica, Charków, Dnipro,
Zaporoże, Cherson, Mikołajów,
Kropiwnicki
Uczymy język polski na całym terytorium
Ukrainy, w centrach regionalnych i dzielnicowych,
miastach i na wsi - wszędzie, gdzie prędkość
Internetu przekracza 2 Mb/s

Geografia naszej działalności. ІМ-Inozemna Mowa jest największym i jednym z najlepszych pod względem jakości nauczania języka polskiego prywatnym ośrodkiem szkolenia. Zaleta ІМ – to przede wszystkim wysoki poziom merytoryczny wykładowców, а więc i absolwentów kursów.

Osiągnięcia kursów języka polskiego ІМ

0
0
0
0%

osób ukończyło nasze kursy

naszych absolwentów pracuje za granicą

naszych absolwentów studiuje za granicą

naszych absolwentów zdaje egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

  [:pl]

  [:ua]

  [:ru]

  [:en]