Wiadomości z kursów języka polskiego ІМ

Kursy języka polskiego w Łucku

IM ogłasza zapis na kursy polskiego w Łucku

Kursy języka polskiego w Równem

IM ogłasza zapis na kursy polskiego w Równem

Prezentacja w Równem

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji.

Prezentacja w Łucku

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji.

Polski alfabet

Szybko nauczyć się czytać po polsku

Egzamin w Inozemna Mowa odbył się

Pierwszy egzamin w Inozemna Mowa 10-11 czerwca 2017 r. odbył się.

Inozemna Mowa na liście Ministerstwa

Opublikowano listę ośrodków, które uzyskały uprawnienia.

Koniec rejestracji na egzamin 2017

Rejestracja na egzamin w czerwcu 2017r. została ukończona.

Termin egzaminu 2017

Termin egzaminu został wyznaczony przez Komisję.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!