Informacja o egzaminie z języka polskiego

Informacja o egzaminie z języka polskiego

Dark Intervals GUITARS IN SPACE VST Crack

Informacja o egzaminie z języka polskiego. 12 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Inozemnej Mowie (Łuck, Ukraina) uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Uzyskany po zdanym egzaminie certyfikat jest jedynym państwowym dokumentem  potwierdzającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania. Do egzaminów mogą przystępować zarówno cudzoziemcy, jak i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy chcą urzędowo udokumentować stopień swojej biegłości w języku polskim.

Egzaminy odbywają się w terminach ustalanych przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Szczegółowe informacje podawane są na stronie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO).

Więcej informacji można znaleźć na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Przydatny adres     

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

Przydatne dokumenty

– Ustawa z dnia 12.06.2015 r. o zmianie ustawy języku polskim (Dziennik Ustaw 2015 pozycja 1132).

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.02.2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 pozycja 405)

 

Gdzie można stać na kurs w Inozemna Mowa

ŁuckRówneLwówKijówOdessaTarnopolIwano-FrankowskChmielnickiCzerniowceŻytomierzPołtawaWinnicaCharków,

DniproZaporożeChersonMikołajówKropiwnicki, Krzywy Róg, Mariupol

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

    [:pl]

    [:ua]

    [:ru]

    [:en]