Początek roku akademickiego w IM

Początek roku akademickiego w IM

 

Навчання на курсах польської мови

Początek roku akademickiego w IM

Początek roku akademickiego w IM.

1 października 2013 r. – początek roku akademickiego w IM.

Inne wiadomości
Filmy IM

Filmy edukacyjne z polskim językiem mówionym.

Wyznaczono termin ferii zimowych 2014-2015

Ferie będą trwać od...

Prezentacja 2014 kursu języka polskiego w Równem

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!