Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku

Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku

 

екзамен з польської мови на рівні В1, В2, С2

Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku

Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku.

Uwaga! Do wszystkich grup przystępujących do egzaminu, który odbędzie się latem! Egzamin na poziomie В1, В2, С2 odbędzie się 19-20 lipca 2014 r. w Łucku według harmonogramu. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną wysłane e-mailem. POWODZENIA!

Administracja IM

Inne wiadomości
Początek II semestru 2015 roku szkolnego

Zaczyna się od 12 stycznia 2015 roku.

Początek drugiego semestru roku akademickiego 2013-2014

Prosimy o przybycie na zajęcia.

Prezentacja 2016 kursu języka polskiego we Lwowie

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji: 23 września 2016 roku.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

    [:pl]

    [:ua]

    [:ru]

    [:en]