Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku

Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku

 

екзамен з польської мови на рівні В1, В2, С2

Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku

Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku.

Uwaga! Do wszystkich grup przystępujących do egzaminu, który odbędzie się latem! Egzamin na poziomie В1, В2, С2 odbędzie się 19-20 lipca 2014 r. w Łucku według harmonogramu. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną wysłane e-mailem. POWODZENIA!

Administracja IM

Inne wiadomości
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę

Opublikowano listę ośrodków, które uzyskały uprawnienia.

Wyznaczono termin ferii zimowych 2014-2015

Ferie będą trwać od…

Wyników egzaminu oczekujemy w maju 2014 roku

Wyniki egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

    [:pl]

    [:ua]

    [:ru]

    [:en]