Lęk przed uczeniem się online: jak wybrać naprawdę dobre kursy języka polskiego

Jeśli chcecie szybko nauczyć się języka polskiego, to musicie rozumieć, że „szybko” jest pojęciem względnym. Przede wszystkim trzeba określić, po co potrzebny jest Wam kurs. Jeżeli interesuje Was po prostu codzienna komunikacja, możecie obejrzeć trochę polskich filmów albo kupić samouczek i nauczyć się języka polskiego w mowie, popełniając przy tym dużo błędów.

To oczywiście wystarczy, żeby porozumieć się ze sprzedawcą w supermarkecie albo kupić bilety na dworcu (nikt nie będzie w takich sytuacjach Was poprawiał). Nie jest to jednak poziom potrzebny tym, którzy chcą studiować w Polsce, myślą o znalezieniu pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami albo starają się o pobyt stały. W takim wypadku należy wcześniej zdać państwowy egzamin certyfikatowy.

 

обучение онлайн 28

Jak szybko można nauczyć się języka polskiego?

Wieloletnia praktyka naszej szkoły pokazuje, że aby dać uczniowi rzetelne podstawy w zakresie języka mówionego, gramatyki, pisania i rozumienia tekstów, potrzeba:

 • 5-6 miesięcy intensywnego nauczania (w przybliżeniu 4 godziny w tygodniu), by osiągnąć poziom B1, zaczynając „od zera”);
 • 6-8 miesięcy nauczania, by osiągnąć poziom B2 (przy założeniu, że uczeń posiada już wiedzę i umiejętności wymagane na poziomie B1);
 • 8-10 miesięcy nauki, by dojść do poziom C1 (przy założeniu, że uczący się osiągnął już sprawność na poziomie B2).

Możecie więc sami policzyć, ile potrzeba czasu, by opanować język polski na potrzebnym Wam poziomie!

Wiele stron internetowych poświęconych nauczaniu języka polskiego zapewnia, że w ciągu 2-3 miesięcy można przygotować osoby chętne do zdania egzaminów na poziomie B1 albo B2. Musicie jednak zrozumieć, że wywiązanie się z takiej obietnicy jest praktycznie niemożliwie (zwłaszcza gdy ktoś zaczyna naukę od zera). Aby opanować język polski na poziomie B1 potrzeba 100-120 godzin i to tylko w tym wypadku, gdy będziecie przygotowywani przez specjalistę!

 

Komu potrzebne są poziomy A1 i A2?

Szkoły uczące języka polskiego w Ukrainie proponują kursy na poziomach A1 i A2, które mają być bazą dalszej nauki. Rzeczywistość pokazuje jednak, że osoby zainteresowane, które dołączają do kursu, często tracą blisko trzy miesiące na osiągnięcie poziomu A1, zatrzymując się po 4-6 miesiącach na A2, a i tak nie mogą zacząć mówić po polsku.

Dlaczego tak się dzieje? Poziomy A1 i A2 sprawdzają się, ale przede wszystkim w nauczaniu grup niesłowiańskich. Mówiąc prościej –  stanowią podstawę nauczania w grupach  angielsko- niemiecko- francuskojęzycznych itp. czy też na lektoratach z Chińczykami i innymi narodowościami, które posługują się językami bardzo różniącymi się od języka polskiego.

Dlaczego więc tak dużo szkół ukraińskich proponuje nauczanie na poziomach A1 i A2, mimo że nie jest to potrzebne grupom słowiańskim? Odpowiedź jest bardzo prosta.

 • Po pierwsze, większość nauczycieli zna język polski tylko na poziomie B1, dlatego prowadzi zajęcia dopasowane do własnych możliwości.
 • Po drugie, jest to łatwy zarobek. Zbędne Ukraińcom kursy na poziomach A1 i A2, trwające 3 miesiące przyniosą zysk szkole, a każdy z uczących się i tak otrzyma zaświadczenie o opanowaniu tych poziomów.

Słowianie mogą od razu rozpocząć kursy na poziomie B1. W naszej szkole to założenie sprawdza się bardzo dobrze, zwłaszcza że pracują u nas wykwalifikowani nauczyciele, posiadający wiedzę i doświadczenie w nauczaniu „od zera”.

 

Trudności w wyborze lektora

Wybierając spośród internetowych intensywnych kursów języka polskiego, trzeba zwracać uwagę nie na przyciągającą wzrok reklamę, ale na osoby prowadzące zajęcia w danej szkole. W krajach obszaru postradzieckiego jest mało nauczycieli znających język polski w stopniu odpowiednim:

 • blisko 80% wykładowców ma opanowany poziom B1;
 • blisko 20% potrafi posługiwać się językiem polskim na poziomie B2;
 • tylko jednostki znają język na poziomie C1.

Pomyślmy logicznie: jak lektor może uczyć na poziomach B2 albo C1, jeśli sam ich nie opanował? Większość nauczycieli po prostu pracuje z podręcznikiem, a w takim wypadku nawet po upływie 2 lat osoba ucząca się nie opanuje języka ani na poziomie średnim ogólnym (B2), ani tym bardziej nie osiągnie efektywnej biegłości użytkowej (C1).

Dobry lektor pracuje według programu opartego na wytycznych z zakresu glottodydaktyki. Wprowadzane na zajęciach zagadnienia teoretyczne, utrwala ze słuchaczami w praktyce, ćwicząc wszystkie sprawności potrzebne do posługiwania się językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 

Stereotypy dotyczące nauczania online

Wiele osób, które poszukuje dla siebie kursu języka polskiego przygotowującego do egzaminu  certyfikatowego, boi się nauczania online. Ten lęk jest nieuzasadniony, jeśli szkoła oferuje dobrych lektorów będących specjalistami na wszystkich poziomach nauczania i mających przygotowanie zarówno do pracy w systemie stacjonarnym, jak i zdalnym. Jeśli jednak są to osoby bez odpowiedniego przygotowania metodycznego, to nie będą w stanie nikogo dobrze nauczyć ani online, ani bezpośrednio w sali.

Nasza szkoła nauczania języka polskiego Inozemna Mowa jest dostępna dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania na terenie Ukrainy – w Kijowie, Charkowie, Odessie czy na niewielkiej wsi na Zakarpaciu. Jeśli zgłosicie się do nas, to zapewnimy Wam zajęcia z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami uczącymi języka polskiego na poziomach B1, B2, a nawet C1.

 

Co znaczy „kursy z certyfikatem”?

Wybierając kursy językowe dla dorosłych i dzieci, nie trzeba brać pod uwagę obietnic otrzymania certyfikatu. Każda szkoła przygotuje zaświadczenie opatrzone wieloma pieczątkami i podpisami, ale to nie jest gwarancją zdobycia dobrej wiedzy.

W Polsce nie uznaje się ukraińskich certyfikatów znajomości języka polskiego, wydawanych przez szkoły językowe, ze względu na to, że te zaświadczenia nie odpowiadają rzeczywistości! Musicie więc zwracać uwagę na to, czy dany ośrodek ma uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego, na podstawie których możliwe jest otrzymanie certyfikatu uznawanego w Polsce, potrzebnego do otrzymania obywatelstwa czy karty rezydenta UE, a także zgody na pobyt stały. Nasza szkoła od kilku lat takie uprawnienia posiada!

 

Ważne jest nie to, czy ładnie będzie wyglądał Wasz certyfikat, ale jaka jest jakość nauczania w danym ośrodku!

Zanim zapiszecie się na kurs języka polskiego w Kijowie czy innym mieście Ukrainy, poświęćcie 10 minut i dowiedzcie się, jaki poziom wiedzy i umiejętności reprezentują lektorzy danej szkoły. Jeśli to zignorujecie, nauczycie się tylko kilkudziesięciu słów i będziecie potrafili utworzyć jedynie proste zdania – a to za mało!

Nasze intensywne kursy języka polskiego to metodycznie przygotowane i prowadzone cykle lektoratów, trwające od 5-6 miesięcy. Wszyscy nauczyciele są pracownikami polskich uczelni i szkół. Właśnie dlatego gwarantujemy, że po skończeniu naszego kursu będziecie bardzo dobrze przygotowani do egzaminu pozwalającego na uzyskanie państwowego certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego.

Inne wiadomości
Zatwierdzono skład nowej Komisji Państwowej

Przewodniczącym został dr hab. Waldemar Martyniuk.

Odbył się egzamin

Konsulat RP pomógł w wyjeździe na egzamin.

Prezentacja 2014 kursu języka polskiego w Równem

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

  [:pl]

  [:ua]

  [:ru]

  [:en]