Zatwierdzono skład nowej Komisji Państwowej

Zatwierdzono skład nowej Komisji Państwowej

 

Обрано нову Державну комісію

Zatwierdzono skład nowej Komisji Państwowej

Zatwierdzono skład nowej Komisji Państwowej RP do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Przewodniczącym został dr hab. Waldemar Martyniuk. Gratulacje!!!

 

 

 

 

 

 

 

Inne wiadomości
Prezentacja 2016 kursu języka polskiego we Lwowie

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji: 23 września 2016 roku.

Wyników egzaminu oczekujemy w maju 2014 roku

Wyniki egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego.

Egzamin Państwowy odbędzie się 19-20 lipca 2014 roku

Data egzaminu państwowego w Łucku.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

    [:pl]

    [:ua]

    [:ru]

    [:en]