Odbył się egzamin

Odbył się egzamin

 

Державний екзамен 2016 з польської мови відбувся

Odbył się egzamin

 

Odbył się egzamin 2016.

Egzamin z języka polskiego odbył się 3-4 września 2016 roku w Lublinie. Dziękujemy Konsulatowi RP w Łucku oraz Ministerstwu Edukacji RP za wsparcie. Administracja IM

 

 

 

 

 

 

Inne wiadomości
Prezentacja 2015 kursu języka polskiego we Lwowie

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji: 01 października 2015 r.

Trwa rekrutacja do grupy na styczeń-luty 2017 roku

Prosimy o zgłoszenie się lub o kontakt.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę

Opublikowano listę ośrodków, które uzyskały uprawnienia.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!