5 najczęstszych błędów, które popełniają lwowianie poszukujący kursów języka polskiego

Opanowanie języka obcego stało się kwestią istotną dla wielu ludzi. Przy wyborze kursów należy rzetelnie analizować informacje o szkole językowej a także być świadomym oczekiwanych rezultatów. W niniejszym tekście omówimy 5 najczęstszych błędów, które popełniają abiturienci wybierając kurs języka polskiego we Lwowie.

 

 

Błąd nr 1: Poświęcanie zbyt mało uwagi kwalifikacjom wykładowców

Pierwszą gwarancją dobrego opanowania języka jest chęć uczenia się. Drugą, nie mniej istotną –  zespół wykładowców, a dokładnie ich kwalifikacje zawodowe . Nie zwracajcie uwagi na rozreklamowanie i „jaskrawą okładkę” szkoły. Interesujcie się certyfikatami, dyplomami i innymi dokumentami potwierdzającymi poziom wiedzy wykładowców.

 

Niestety, 80% ukraińskich wykładowców i lektorów zna język polski na poziomie B1, a jest on  zbyt do rozpoczęcia działalności dydaktycznej. W szkole Inozemna Mowa pracują wykładowcy z wiodących uniwersytetów Polski – rodzimi użytkownicy języka i profesjonaliści, co jest optymalnym wariantem nauczania języka polskiego. Wieloletnia, nieustanna praktyka nie zatrzymuje ich rozwoju. Każdy zajmuje się podwyższaniem kwalifikacji i dopracowywaniem swoich nawyków zawodowych. Nasi nauczyciele lubią swoją pracę i chcą jak najefektywniej dzielić się wiedzą.

 

 

Błąd nr 2: Rezygnacja z zajęć w formacie online

Niejednokrotnie studenci wolą zajęcia stacjonarne niż online. Jednakże nauka przez Internet ma szereg zalet, których brakuje  trybowi offline.

 

Największa zaleta to możliwość uczenia się od rodzimych użytkowników języka, niezależnie od tego, gdzie oni są. Przebywając w domu można kształcić się na kursie języka polskiego online u wykładowcy uniwersyteckiego z Warszawy lub Krakowa. Można uczyć się polskiego z pierwszej ręki, czyli od człowieka, dla którego jest to język ojczysty.

 

 

Błąd nr 3: Niezorientowanie w metodologii nauczania

Przed zapisaniem się na kurs należy poznać metody, jakie stosuje wykładowca języka polskiego, program nauczania i materiały dydaktyczne wykorzystywane w nauce. Jest to potrzebne, by zrozumieć, czy zaproponowany wam kurs nie odbywa się według zwykłego szkolnego programu, a nawet przy wykorzystaniu podręczników do szkoły średniej.

 

W Inozemnej Mowie wykładowcy stosują autorskie metody. Lekcje języka polskiego dla początkujących odbywają się dynamicznie i niewymuszenie. Są urozmaicane dialogami z podziałem na role, motywującymi dyskusjami i różnorodnymi zadaniami językowymi. Właśnie taki format pozwala głęboko zanurzyć się w polski, sprawnie zwiększać zasób słownictwa i bez problemu pokonywać barierę językową.

 

 

Błąd nr 4: Niewłaściwe określenie poziomu własnej wiedzy

Każdy, kto przychodzi na kurs języka polskiego, pragnie szybko rozumieć, mówić i myśleć po polsku.  Aby nie stracić motywacji na pierwszych lekcjach oraz uzyskać zaplanowany rezultat, należy:

 • właściwie określić początkowy poziom wiedzy;
 • wybrać odpowiedni program nauczania;
 • zapisać się na kurs do specjalistów.

 

Język polski należy do grupy języków słowiańskich, dlatego Ukraińcom, Białorusinom, Rosjanom , Czechom, łatwiej jest go opanować. Wychodząc z tego założenia, bezcelowe jest rozpoczynanie nauki języka polskiego we Lwowie od najniższych poziomów – A1 lub A2. Na zajęciach, gdzie kursanci uczą się liter, będziecie się nudzić. Radzimy Wam, byście przeszli testy wstępne  i od razu zapisali się na B1.

 

 

Błąd nr 4: Liczenie na błyskawiczny rezultat

Każdy widział krzykliwe hasła na billboardach, że w ciągu dwóch miesięcy będziecie mówić po polsku, albo w ciągu 3 miesięcy opanujecie poziom B1. Wielu ludzi, pragnąc uzyskać jak najlepszy rezultat w jak najkrótszym czasie, kupuje takie kursy. Jednakże po ukończeniu nie udaje im się zdać egzaminu na Kartę Polaka i jedyne, co z nich wynoszą, to zmarnowane pieniądze i niepotrzebny certyfikat.

 

Doświadczenie szkoły online języka polskiego B2 pokazuje, że do opanowania języka na poziomie B1 potrzeba co najmniej 6 miesięcy intensywnych zajęć. Przy tym powinniście przygotowywać się do lekcji i sumiennie wykonywać zadania. Do przejścia na wyższy poziom potrzebujemy odpowiednio co najmniej 5-6 kolejnych miesięcy.

 

Uwaga! Jeśli obiecano nauczyć Was polskiego w 2-3 miesiące, jest to pierwszy powód, by mieć się na baczności. W uzyskanie pozytywnego rezultatu nauki i zdanie egzaminu w konsulacie powinniście włożyć wiele wysiłku i poświęcić sporo czasu.

 

 

Błąd nr 5: Niewystarczające sprawdzenie prawomocności certyfikatów

Oczywiście podstawowy cel, jaki przyświeca idącym na kursy, to zdobycie wiedzy i opanowanie języka. Jednakże do rekrutacji na polskie uczelnie albo uzyskania Karty Polaka niezbędny jest dokument potwierdzający wiedzę wydany w formie certyfikatu. Taki dokument wydają praktycznie wszystkie szkoły, ale problemem jest uznanie jego prawomocności w Europie i na świecie. Zatem możliwy jest wariant, że uzyskany przez Was certyfikat nie odegra żadnej roli przy składaniu dokumentów do danej instytucji.

 

Szkoła Inozemna Mowa jest oficjalnym centrum językowym Polski. Jej certyfikaty są honorowane na całym świecie, nie mają też terminu ważności. Ponadto certyfikat jest niezbędny do uzyskania Karty Polaka.

 

Podsumowując, powiemy, że wybierając sprawdzoną placówkę Inozemna Mowa, uzyskacie niezbędne instrumenty do opanowania polskiego. Jednak podstawowe zadanie to nie pokładać nadziei jedynie w zajęciach i wykładowcach. Zajmujcie się samokształceniem. Uczcie się nowych słów. Powtarzajcie na głos całe zdania. Z czasem zaczniecie nie tylko swobodnie rozmawiać po polsku, a i myśleć w tym języku.

Inne wiadomości
Lęk przed uczeniem się online: jak wybrać naprawdę dobre kursy języka polskiego

Jeśli chcecie szybko nauczyć się języka polskiego, to musicie rozumieć, że „szybko” jest pojęciem względnym. Przede wszystkim trzeba określić, po co potrzebny jest Wam kurs

Ferie zimowe 2015-2016

Ferie zaczynają się od…

Prezentacja 2016 kursu języka polskiego we Lwowie

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji: 23 września 2016 roku.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

  [:pl]

  [:ua]

  [:ru]

  [:en]