Lektor języka polskiego w Użgorodzie czy nauka w szkole online – wszystkie „za” i „przeciw” obu wariantów

Rozwój nowych technologii dał możliwość nauki bez wychodzenia z domu. Różnorodność aplikacji, stron, kursów języka polskiego w Użgorodzie wabi użytkowników swoją dostępnością. Jednak czyż efektywność nauki nie maleje wraz z utratą żywego kontaktu między uczniem a wykładowcą? Dyskusje między zwolennikami nauczania stacjonarnego i online trwają do tej pory. W niniejszym artykule spróbujemy określić wady i zalety każdego rodzaju kształcenia, by ułatwić dokonanie wyboru.

 

 

Репетитор польської в Ужгороді

Główne różnice między formatem na żywo a wirtualnym

Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, porównując zajęcia online i offline, to różnica w miejscu prowadzenia lekcji. Nauka stacjonarna przewiduje przywiązanie do konkretnego pomieszczenia, gdzie studenci gromadzą się na spotkanie z wykładowcą. Natomiast online można się uczyć w dowolnym miejscu; aby uczestniczyć w lekcji należy mieć tylko stabilny dostęp do Internetu.

 

Komu najbardziej będzie odpowiadać nauka w formacie niestacjonarnym? Główna grupa uczniów online, to:

 • ludzie pracujący, zabiegani;
 • studenci, którzy łączą naukę jednocześnie na kilku kursach;
 • ludzie z ograniczonymi możliwościami;
 • mieszkańcy oddalonych miejsc.

Dla tych kategorii ludzi nauczenie się komunikatywnego języka polskiego za pomocą Internetu  to prawdopodobnie jedyny sposób na zdobycie nowej wiedzy.

Nauka za pośrednictwem światowej sieci pozwala studentowi zbudować grafik według swoich upodobań, co czyni ten sposób wygodniejszym. Jednakże na uczniu spoczywa też większa odpowiedzialność.

 

 

Wady i zalety nauki offline

Zwolenników tradycyjnej formy nauki wg stanu na 2022 rok jest znacznie mniej, ale to wymuszony czynnik, ponieważ sytuacja z pandemią praktycznie wszystkich przeniosła do niestacjonarnych form nauki i pracy. W stabilnych czasach kształcenie offline ma następujące zalety:

 • zdyscyplinowanie – kontrola wykonania zadań i sprawdzanie stopnia opanowania materiału spoczywa na lektorze języka polskiego w Użgorodzie, dlatego studenci pracują bardziej sumiennie;
 • informacja zwrotna – przy kontakcie na żywo lepiej układa się współpraca z lektorem;
 • komunikacja – znajomości z nowymi ludźmi, wymiana doświadczeń poprawia przyswajanie nowych informacji

 

Można wymienić następujące wady kształcenia stacjonarnego:

 • wysoką cenę – ogólnie rzecz biorąc, takie kursy są droższe niż online z powodu potrzeby wynajęcia lub zakupu oraz utrzymania pomieszczenia do nauki, kupowania materiałów do rozdawania uczniom, itd.;
 • odległość geograficzną – studenci są zmuszeni pokonywać dość duże dystanse, co wymaga nakładu czasu;
 • obowiązkową obecność na lekcji – jeśli opuścimy zajęcia, to wątpliwe, czy będą one powtórzone, w rezultacie trzeba będzie samodzielnie opracować materiał

 

 

Wady i zalety nauki online

Zwolenników zdobywania nowej wiedzy przy pomocy Internetu jest z roku na rok coraz więcej. Pozytywnej tendencji sprzyja szereg zalet, które ma ta forma kształcenia. Wśród nich można wymienić:

 • naukę u najlepszych – brak przywiązania geograficznego daje możliwość kształcenia się u profesjonalnych wykładowców, którzy pracują na najlepszych uczelniach świata;
 • oszczędność pieniędzy – niższa cena kursów języka polskiego jest uwarunkowana brakiem potrzeby utrzymywania pomieszczenia do zajęć, nie ma też wydatków na dojazd;
 • dostępność – można się uczyć z dowolnego miejsca na świecie, byleby był tam dostęp do Internetu;
 • elastyczność – studenci mogą ustalić godziny i dni zajęć, co powoduje, że  dodatkowe szkolenia są bardziej dostępne;
 • spersonalizowane podejście – tempo procesu kształcenia  jest kontrolowane, jeśli trzeba, można wrócić do już przerobionych treści, przejrzeć nagranie i lepiej opanować materiał.

 

Do wad można zaliczyć:

 • ryzyko nabycia kursu u nieuczciwych ludzi i bycia oszukanym;
 • ograniczone kontakty z kolegami z grupy.

 

Jeśli wybór formy nauczania nie zależy od czynników zewnętrznych, takich jak ograniczenie w czasie, odległość od centrum oświatowego i decyzja jest podejmowana wyłącznie według odczuć osobistych, to warto ocenić stopień swojego zmotywowania. Nauczanie online przy pomocy stron do nauki języka polskiego wymaga bowiem lepszego zorganizowania, zdyscyplinowania. Ponadto należy zwrócić uwagę na możliwość stworzenia odpowiedniej atmosfery do nauki podczas lekcji: czy współmieszkańcy nie będą wam przeszkadzać, czy jesteście w stanie nie rozpraszać się i w pełni włączyć się w proces edukacyjny. Jest to szczególnie ważne podczas kursu na Kartę Polaka, ponieważ, aby zdać egzamin potrzebujecie solidnej dawki wiedzy

 

Na koniec zaznaczymy, że jakąkolwiek formę zajęć wybierzecie, najważniejsza jest motywacja i chęć nauki. Przeczytajcie wyżej wymienione argumenty i bez pośpiechu je przeanalizujcie – wybór będzie oczywisty.

 

Inne wiadomości
Ferie świąteczne 2016-2017

Data ukończenia pierwszego semestru 2016-17r.

Prezentacja 2014 kursu języka polskiego w Łucku

Miejsce przeprowadzenia, data prezentacji.

Wideo z wręczenia certyfikatów egzaminu kwietniowego 2014 w Łucku

Zapraszamy do obejrzenia wideo.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatne konsultacje na temat naszych usług - prosimy o kontakt!

  [:pl]

  [:ua]

  [:ru]

  [:en]